ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αρχική ονομασία της Π.Ε.Σ.Υ ήταν «Ένωσις Συνταξιούχων Υγειονομικών» σωματείο που είχε αναγνωρισθεί απο το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 1730/1948 απόφασή του. Μετονομάστηκε σε «Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών» με την 2218 / 1983 απόφαση του ιδίου Πρωτοδικείου.

Έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αύξοντα αριθμό 1238 / 15-11-1984 και διέπεται από καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει 15 άρθρα.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Ένωσης είναι η συστηματική και σθεναρή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους Συνταξιούχους Υγειονομικούς, καθώς και η προστασία και περιφρούρηση των συμφερόντων του Τ.Σ.Α.Υ.
Μετά την ενοποίηση των τριών ταμείων, Μηχανικών, Νομικών, και Υγειονομικών, προέκυψε το «Ε.Τ.Α.Α» δηλαδή το «Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολουμένων». Έκτοτε το Τ.Σ.Α.Υ μετονομάσθηκε σε Ε.Τ.Α.Α τομέας Υγειονομικών. Το δε Δ.Σ του Τ.Σ.Α.Υ μετονομάσθηκε σε «Διοικούσα Επιτροπή». Ο νόμος προβλέπει ότι η Διοικούσα Επιτροπή Τ.Σ.Α.Υ απλώς εισηγείται επί διαφόρων θεμάτων και οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α.

Από το 1984 η Ένωση λειτουργούσε κανονικά, με λίγα μέλη, χωρίς να είναι γνωστή σε όλη τη χώρα. Η πλειοψηφία των Συνταξιούχων αγνοούσε την ύπαρξή της. Το Δ.Σ της εκλέγονταν ανά τριετία όπως το καταστατικό προβλέπει. Στο Δ.Σ του ΤΣΑΥ όπως και σήμερα στη Διοικούσα Επιτροπή, μετείχε εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Υ. Στη διάρκεια της εικοσαετίας στο παρελθόν, έγιναν σοβαρές παρεμβάσεις στο Δ.Σ του ασφαλιστικού μας φορέα, με θετικά αποτελέσματα για τους Συνταξιούχους.

Στις αρχαιρεσίες του 2007 γίνεται σημαντική εγγραφή και είσοδος νέων μελών στην ΄Ενωση με αποτέλεσμα τη σοβαρή ανανέωση και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικός στόχος η γνωστοποίηση της ύπαρξης της Ένωσης πανελλαδικά και η μαζική εγγραφή νέων μελών συναδέλφων συνταξιούχων. Σε αυτή την προσπάθεια – και παρά τα πενιχρά οικονομικά – ιστορικό σταθμό αποτέλεσε η έκδοση του Ενημερωτικού μας Δελτίου που στάλθηκε σε όλους τους συνταξιούχους υγειονομικούς σε όλη τη χώρα που σήμερα ανέρχονται σε περίπου 20.000.

Σήμερα η προσπάθεια συνεχίζεται και εντείνεται. Ήδη λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΠΕΣΥ στο διαδίκτυο για έγκαιρη ενημέρωση και δικτύωση ενώ θα ολοκληρωθεί και η τροποποίηση του Καταστατικού για επίσημη πλέον λειτουργία πρωτοβάθμιων περιφερειακών Ενώσεων συνταξιούχων υγειονομικών ενώ υπό συζήτηση είναι και η Ίδρυση Ομοσπονδίας από κοινού με τις Ενώσεις των συνταξιούχων Νομικών και Μηχανικών

euroramatravel
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών
Κάνιγγος 31
106 82 Αθήνα, Αττική
Τηλ.: 210 3813066
Φαξ: 210 3813088
mail: info@pesy.gr