Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα της Πανελληνίου Ενώσεως Συνταξιούχων Υγειονομικών - ΠΕΣΥ

Το Γραφείο μας λειτουργεί Δευτέρα-Τετάρτη -Παρασκευή από τις 11πμ έως τις 3μμ

Σχετικά με την Αγωγές για τα αναδρομικά των δώρων των συνταξιούχων η τελευταία ενημέρωση που έχουμε απο την Νομική μας Σύμβουλο που έχει αναλάβει την εκδίκασή τους είναι οτι έχουν κατατεθεί 6 αγωγές εκ των οποίων οι 4 έχουν συζητηθεί και αναμένουμε απόφαση ενω οι υπόλοιπες 2 έχουν αναβληθεί για 7 και 8 Ιουνίου του 2023.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέσπισε και υλοποιεί το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία». : Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ζωής. Ετσι παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να υποστηριχθούν στην καθημερινότητά τους από Προσωπικό Βοηθό ή Προσωπικούς Βοηθούς της επιλογής τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ο «Προσωπικός Βοηθός» θεσπίστηκε με τον νόμο 4837/2021. Ο "Προσωπικός Βοηθός" αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία, από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του (γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη), για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία και σπουδές γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Ειδικότερα, συνίσταται στην από κοινού με τον ωφελούμενο δραστηριότητα του Προσωπικού Βοηθού εντός του χώρου της οικίας του ωφελούμενου και έξω από αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του ωφελούμενου, ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του και περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλης υποστήριξης στον ωφελούμενο κατά το βαθμό που αυτή απαιτείται ως αποτέλεσμα της αναπηρίας και της έκπτωσης λειτουργικότητας που αυτή επιφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό οδηγό καλείτε στο 1555 που είναι δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο , 7 ημέρες την εβδομάδα, ζητώντας το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μπορείτε να επισκεφτείτε και την Ιστοσελίδα https://prosopikosvoithos.gov.gr/#!/

Παράλληλα υλοποιείται και ένα άλλο πρόγραμμα με τίτλο "Βοήθεια στο Σπίτι". Σκοπός του προγράμματος "βοήθεια στο σπίτι" , είναι η παραμονή των ηλικιωμένων καθώς και των ανθρώπων με αναπηρία στο οικείο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, η αποφυγή ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού , η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης , η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες , ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες , ωστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία. Στην ομάδα έργου συμμετέχουν Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Νοσηλευτές και Βοηθητικό Προσωπικό. Tο πρόγραμμα επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην παροχή εξής υπηρεσιών : Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ωφελούμενους και την οικογένεια. Εξασφάλιση υπηρεσιών , παροχών, και μέτρων κοινωνικής προστασίας.Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίηση του άμεσου ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα. Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης. Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, διευκόλυνση επιοκοινωνίας και (οπου απαιτείται) συνοδεία ατόμου σε νοσηλευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες. Διευκόλυνση αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα "βοήθεια στο σπίτι" παρέχονται από το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας /Πρόνοιας του Δήμου που ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι.


Θεσπίζεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 200-300 ευρώ σε συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς ωφελήθηκαν λίγο ή καθόλου από την αύξηση 7,75% που ξεκίνησε να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023. Με την ενίσχυση καλύπτεται το σύνολο των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και με αποδοχές κύριας σύνταξης έως και 1.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.112.000 συνταξιούχοι. Η ενίσχυση κλιμακώνεται με βάση το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Υπάρχουν 5 κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι δεν είδαν καμία αύξηση στις συντάξεις, και έχουν προσωπική διαφορά και άθροισμα κυρίων συντάξεων που κυμαίνονται μεταξύ 800 - 1000 ευρώ τον μήνα. Αυτοί θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300€

Στην δεύτερη κατηγορία είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που έχουν συντάξεις έως 800 ευρώ τον μήνα προσωπική διαφορά και η μόνη ενίσχυση που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Αυτοί θα λάβουν 300 ευρώ

Η τρίτη κατηγορία είναι όσοι έχουν άρθροισμα συντάξεων μεταξύ 1.000 και 1.100 ευρώ τον μήνα. Έχουν προσωπική διαφορά και είδαν μόνο μία μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 36 ευρώ τον χρόνο. Αυτοί θα λάβουν 300 ευρώ.

Στην τέταρτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν αθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 1600 ευρώ τον μήνα και έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλλήλεγγύης κατά μέσο όρο με 111 ευρώ ετησίως. Αυτοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν 250 ευρώ.

Τέλος η πέμπτη κατηγορία αφορά σε συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7.75% λόγω προσωπικής διαφοράς , έλαβαν όμως κάποιο μικρότερο ποσοστό.

Συγκεκριμένα :

-Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση έως 3,49% θα λάβουν 250 €

-Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν άρθροισμα κύριων συντάξεων από 1.101 έως 1600 ευρώ και έλαβαν αύξηση έως 3,49% θα λάβουν 200€

-Όσοι έχουν άθροισμα συντάξεων εώς 1100 € και έλαβαν αύξηση από 3,5% έως 6,99%, θα λάβουν 200 €

Οι συνταξιούχοι (δικαιούχοι και μη) της έκτακτης αυτής ενίσχυσης έχουν δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης για το θέμα αυτό μέσω της πλατφόρμας στην Ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Πληκρολογώντας www.efka.gov.gr στην επιλογή "ηλεκτρονικές υπηρεσίες" για "συνταξιούχους". Ο Τίτλος της υπηρεσίας ειναι: "έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης".


Στις 14 Μαρτίου καταβλήθηκε η προκαταβολή επικουρικής σύνταξης -συνολικού ύψους 65 εκατ ευρώ -σε 37.500 δικαιούχους, έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ .Παράλληλα τίθεται σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία με τίτλο " έλεγχος δικαιώματος προκαταβολής επικουρικής σύνταξης" μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και επιλέγοντας "ηλεκτρονικές υπηρεσίες" για "συνταξιούχους" , όπου οι ασφαλισμένοι που δεν έλαβαν για οποιοδήποτε λόγο την προκαταβολή μπορούν να ενημερωθούν για τον λόγο της μη καταβολής. Οι δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η επικουρική τους σύνταξη και πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:

1, Έχει εκδοθεί ήδη η κύρια σύνταξή τους.

2. Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης ή 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης.

3. Η αίτηση για την χορήγηση επικουρικής σύνταξης έχει υποβληθεί πρίν από την 31 Δεκεμβρίου 2022.


Στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ανά την επικράτεια όπου μπορεί κανείς να τα αναζητήσει και μέσα απο την υπηρεσία "Μάθε που ανήκεις" και πληκτρολογώντας τον τκ της περιοχής του τον το τοπικό ΕΦΚΑ,καθιερώνεται ο θεσμός του Υπαλλήλου Υποδοχής και του Υπαλλήλου Ροής που ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε 27 υποκαταστήματα σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και θα υποστηριχθεί σε πρώτη φάση από 126 υπαλλήλους.

Ο υπάλληλος υποδοχής -που βρίσκεται στην είσοδο του υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού-μπορεί να του κλείσει ραντεβού ή και σε κάποιες περιπτώσεις (ΑμέΑ, έγκυες, ηλικιωμένοι) να τον βοηθήσει να εξυπηρετηθεί επι τόπου. Καθοδηγούν τους ασφαλισμένους σε ποιό τμήμα πρέπει να πάνε και ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους πολίτες για τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα και για το κλείσιμο των ραντεβού ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Ο υπάλληλος ροής βοηθά και κατευθύνει τους ασφαλισμένους στο αρμόδιο τμήμα και ενημερώνει για τα απαιτούμενα για κάθε υπηρεσία δικαιολογητικά καθώς επίσης συνδράμει στον έλεγχο της πληρότητάς τους. Ετσι ο πολίτης ξέρει που ακριβώς πρέπει να απευθυνθεί.

Έτσι συνοψίζοντας υπάρχουν πλέον οι κάτωθι τρόποι εξυπηρέτησης του πολίτης στις συναλλαγές του με τον ΕΦΚΑ

- Τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ανά την επικράτεια, όπου διεκπεραιώνουν όλες τις ανάγκες των πολιτών και με την τοποθέτηση υπαλλήλων ροής και υποδοχής κυρίως στα πιο πολυσύχναστα υποκαταστήματα.

- Υπάρχει η δυνατότητα των ηλεκτρονικών ραντεβού μέσω της Ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ

- Το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ 1555 που λειτουργεί δωρεάν 24ωρες 7 ημέρες την εβδομάδα

- Η δυνατότητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών του ΕΦΚΑ μέσα από τα ΚΕΠ

- Το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας που αφορά κυρίως πολίτες που έχουν υποβάλλει το συνταξιοδοτικό τους αίτημα, αλλά και όποιον πρόκειται να βγει στην σύνταξη και βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του e ΕΦΚΑ, και έχει σχετικά αιτήματα, ερωτήματα κλπ

- Το σύστημα απομακρυσμένης επικοινωνίας my EFKALive που απευθύνεται σε κατοίκους ορεινών, νησιωτικών, και απομακρυσμένων περιοχών.

-Η Ιστοσελίδα του e ΕΦΚΑ όπου ο κάθε ασφαλισμένος ενημερώνεται αλλά και βρίσκει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προκειμένου να υποβάλλει τα αιτήματά του και να εξυπηρετηθεί, καθώς και έντυπα προς συμπλήρωση για τις διάφορες υπηρεσίες /τμήματα που κάθε φορά απαιτούνται.

Οι Ιατροί του Κόσμου καλούν τους συνταξιούχους Υγειονομικούς όλων των ειδικοτήτων που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο ανοιχτό πολυιατρείο Θεσσαλονίκης. Δείτε περισσότερα στο μενού: Επιστολές - Άρθρα -Ειδήσεις.

euroramatravel
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών
Κάνιγγος 31
106 82 Αθήνα, Αττική
Τηλ.: 210 3813066
Φαξ: 210 3813088
mail: info@pesy.gr